کمک به اطعام عید بزرگ غدیر


سلام همونطور که میدونید اطعام عید غدیر خیلی سفارش شده.پس چه خوبه که امواتمون رو هم از این خیر و ثواب کثیر بهره مند کنیم.برای کمک در حد توان به لینکهای زیر  مراجعه کرده و جهت تماس با پشتیبانی و یا واریز از طریق وب اقدام نمایید:
سفره پدریسفره پدری

182  
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین