یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم شهیدعلی الهادی احمدالحسین

نام پدر:

استان: تهران - شهر: تهران
تاریخ تولد: 1377/12/15 - تاریخ عروج: 1395/3/27

اسلام علیک یاقاسم بن الحسن علیه السلام (شهید مدافع حرم) نوجوان 17ساله متولدلبنان شهادت خان طومان مزار شهید گلزار شهدای جبشیت لبنان

تعداد ختم کل قرآن: 0
تعداد صفحه قرائت شده : 0
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین