یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم شهرام عبدلی

استان: مركزي - شهر: اراك
تاریخ تولد: 1355/02/29 - تاریخ عروج: 1401/12/06

شهرام عبدلی، بازیگر سینما و تلویزیون که از روز جمعه ۲۹ بهمن به علت خونریزی مغزی در کمای عمیق فرو رفته بود، شنبه ۶ اسفند در بیمارستان قائم مشهد درگذشت.

تعداد ختم کل قرآن: 0
تعداد صفحه قرائت شده : 21
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین