یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالقائم شوشتری

استان: خراسان رضوي - شهر: قوچان
تاریخ تولد: 1325/08/09 - تاریخ عروج: 1402/12/01

تعداد ختم کل قرآن: 0
تعداد صفحه قرائت شده : 3
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین