یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم شهید مدافع حرم هادی جعفری

نام پدر: محمد رضا

استان: مازندران - شهر: آمل
تاریخ تولد: 1365/01/03 - تاریخ عروج: 1394/01/03

مهدیه شهرستان آمل www.mahdiehamol.ir

تعداد ختم کل قرآن: 0
تعداد صفحه قرائت شده : 0
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین