یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم شهید مدافع حرم حجت السلام و المسلمین دکتر محمد مهدی مالامیری کجوری

استان: مازندران - شهر: آمل

حجت السلام والمسلمین دکتر محمد مهدی مالامیری اولین شهید روحانی مدافع حریم اهل بیت(ع)

تعداد ختم کل قرآن: 0
تعداد صفحه قرائت شده : 0
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین