یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم علامه حسن حسن زاده آملی

استان: مازندران - شهر: آمل
تاریخ تولد: 1317 - تاریخ عروج: 1400/07/03

این عالم برجسته و شهره جهان اسلام علامه ذوالفنون و علامه دهر بوده و در ادبیات، علوم غریبه، ریاضی، هیئت و طب تبحر خاص داشتند، همچنین معظم‌له به غیر از زبان فارسی و مازندرانی به زبان‌های فرانسوی و عربی نیز تسلط داشته، اشعار اثرگذار و جذاب به زبان طبری و فارسی دارد و حدود 190 اثر از علامه حسن‌زاده آملی به ثبت رسیده است.🖤

تعداد ختم کل قرآن: 5
تعداد صفحه قرائت شده : 18
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین