یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم استاد محمد رضا حکیمی

استان: خراسان رضوي - شهر: مشهد
تاریخ تولد: 1314/01/14 - تاریخ عروج: 1400/05/31

ایشان عمر را فارغ از آرایه‌ها و پیرایه‌های مادی، در خدمت معارف والای قرآن و سنّت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود به جا نهادند. بهره‌گیری از محضر پرفیض و نفس گرمِ استادان معرفت و معنویت در مشهد مقدس، ذخیره‌ای از توکل و تعبّد و غنای نفس در دل و جان این شخصیت عزیز به جا نهاده بود که تا آخر عمر بابرکتش وی را استوار می‌داشت.

تعداد ختم کل قرآن: 4
تعداد صفحه قرائت شده : 301
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین