یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم ارشا اقدسی

استان: تهران - شهر: تهران
تاریخ تولد: 1361/02/14 - تاریخ عروج: 1400/05/13

ارشا اقدسي بدلکار معروف ايران که در صحنه بدلکاري براي يک فيلم سينمايي در لبنان دچار حادثه شد در سن ۳۹ سالگي درگذشت.🖤🖤🖤

تعداد ختم کل قرآن: 8
تعداد صفحه قرائت شده : 113
فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین