یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحومه فرزانه معصوميان

استان: تهران - شهر: تهران
تاریخ تولد: 1348 - تاریخ عروج: 1400/05/12

معصوميان با ۲۵ سال سابقه در حوزه گويندگي و اجرا در راديو و تلويزيون،به دليل ابتلاء به ويروس کرونا درگذشت.

فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین