یادبود مجازی - فاتحه آنلاین

یادبود مجازی مرحوم محمود یاوری

استان: اصفهان - شهر: اصفهان
تاریخ تولد: 1318/07/18 - تاریخ عروج: 1399/08/20

محمود یاوری یکی از سرشناس ترین مربیان فوتبال ایران است. او که از 30 سالگی کار مربیگری را به طور رسمی شروع کرد. او در دهه 50 یکی از شاگردان دتمار کرامر یکی از سرشناس ترین مربیان و مدرسان مربیگری جهان معروف به ناپلئون فوتبال بود. یکی از چند شاگرد مرد آلمانی که بعدها توانست روی نیمکت تیم ملی و همچنین پاس یکی از مطرح ترین تیم های فوتبال ایران بنشیند.

فاتحه آنلاین
فاتحه آنلاین