فاتحه آنلاین سامانه ارسال یادبود مجازی برای اموات در شبکه های مجازی

کابر گرامی؛ شما با ثبت نام در سایت فاتحه آنلاین می توانید، مشخصات متوفای خود را ثبت نموده و در پایان یک لینک از سایت دریافت نمایید. سپس لینک دریافتی را در فضای مجازی برای دوستان و آشنایان خود ارسال کنید، افرادی که لینک برایشان ارسال می گردد، قادر خواهند بود پس از قرائت فاتحه از طریق دکمه فاتحه شمار،قرائت فاتحه برای متوفی موردنظر را اعلام نمایند.

 • فاتحه آنلاین-ورود برای ثبت یادبود

  ورود برای ثبت یادبود

 • فاتحه آنلاین-یادبود علما

  یـادبـود عـلـمـا

 • فاتحه آنلاین-یادبود هنرمندان

  یادبود هنرمندان

 • فاتحه آنلاین-یادبود ورزشکاران

  یادبود ورزشکاران

 • فاتحه آنلاین-آموزش

  آموزش

 • فاتحه آنلاین-درباره ما

  درباره ما

 • فاتحه آنلاین
  فاتحه آنلاین